Javijani group je architektonická kancelária, ktorá zabezpečuje kompletný servis okolo projektovej dokumentácie: od vytvorenia prvého návrhu, cez projekty pre územné a stavebné povolenie až po vykonávacie výkresy a zabezpečenie stavebného dozoru na stavenisku.

Okrem stavebnej časti projektovej dokumentácie zabezpečujeme aj projekt statiky, kúrenia, zdravotechniky, plynoinštalácie, vzduchotechniky, požiarnej ochrany a ďaľšie profesie podľa zložitosti projektu. Keďže pri realizáciách spolupracujeme či už so stavebnými spoločnosťami, interiérovými štúdiami, alebo jednotlivými remeselníkmi dokážeme investorovi zabezpečiť aj samotnú realizáciu stavby. Okrem iného ponúkame investorovi návrh a produkciu interiérových doplnkov, nábytku, reklamných pútačov, svietidiel a iných vybavení interiérov alebo exteriérov.

Pracujeme vo všetkých sférach výstavby či už ide o budovy pre bývanie, rodinné domy, administratívne budovy, skladové priestory, výrobné objekty, inžinierske stavby, poľnohospodárske stavby, stavby pre dopravu, šport, obchod alebo o interiéry, záhradnú alebo parkovú architektúru. Pôsobíme na celom území Slovenska, projektujeme v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Ukrajine. Vstupom nových krajín do Európskej únie v máji 2004 sme začali spolupracovať na rôznych projektoch, ktoré boli spolufinancované z fondov EU. Medzi najdôležitejšie z nich patrí výstavba rozlohou najväčších fóliovníkov francúzskej spoločnosti Rischel v strednej Európe pre spoločnosť Fertilagri Trading Sk. Medzi ďaľšie podobné projekty patrí projekt pre spoločnosť Zelstar, rekonštrukcia základnej školy v Žiharci, výstavba športového areálu v Šali alebo spoločensko-informačné centrum v Žiharci, ktoré ako prvé dostalo dotáciu z fondov EU.
© 2009 JaviJani s.r.o.   Všetky práva vyhradené.    Design & Programming by Soyamedia
+421 (0)2 458 789