RD Mariánka
realizácia 2006
RD Senica
realizácia 2008
RD Prešov
realizácia 2007
Reklamný mobiliár Teilbrot
realizácia 2006
RD Králová n/Váhom
realizácia 2007
Reklam. mobiliár Jagermeister
realizácia 2006
RD Kostolná pri Dunaji
realizácia 2008
Ihriská Sporter
realizácia 2007
RD Šurany
realizácia 2008
Dom smútku Neded
realizácia 2002
RD Topo??any
realizácia 2007
RD Malinovo
realizácia 2008
Adidas Centro Nitra
realizácia 2006
RD Tren?ín
realizácia 2006
Viz. Cubicon Bratislava
realizácia 2006
RD Studené
realizácia 2008
RD Malacky
realizácia 2007
RD Ivánka pri Dunaji
realizácia 2008
RD Limbach
realizácia 2006
rekonštrukcia bytu Bratislava
realizácia 2009
Vínna pivnica Mo?enok
realizácia 2007
RD Záhorská Bystrica
realizácia 2008
mobiliár lounge
realizácia 2009
viz. bytov Staré Grunty
realizácia 2007
Reklamný mobiliár Bit Sun
realizácia 2006
Kaderníctvo Bratislava
realizácia 2005
Reklamný mobiliár LBS
realizácia 2006
Reklamný mobiliár Ballantines
realizácia 2007
RD Mladá Boleslav
realizácia 2008
Adidas Košice
realizácia 2006
Reklamný mobiliár Horeca
realizácia 2006
rodinný dom Bratislava
realizácia 2009
RD Králová n/Váhom
realizácia 2007
reklamný púta? Adidas
realizácia 2006
Viz. Aupark Tower Bratislava
realizácia 2007
Rekonštrukcia bytu
realizácia 2009
RD Dolné Vestenice
realizácia 2005
RD Zvolen
realizácia 2007
Admininstratívna budova
realizácia 2006
RD Ružomberok
realizácia 2008
Obytný súbor Otyk
realizácia 2007
Reklamný mobiliár Rushh
realizácia 2006
RD Králová n/Váhom
realizácia 2007
Reklamný mobiliár Horeca
realizácia 2007
rodinný dom Tren?. Teplá
realizácia 2009
RD Nitra
realizácia 2007
Fast Food Bratislava
realizácia 2009
RD Banská Bystrica
realizácia 2008
Adidas Tren?ín
realizácia 2005
Areál ŠK SFM Senec
realizácia 2007
© 2009 JaviJani s.r.o.   Všetky práva vyhradené.    Design & Programming by Soyamedia
+421 (0)2 458 789